2

VINTERMYGGEN KIRSTI OG JOACHIM

Kirsti Sørlie Hansen og Joachim Svendsen med band

Oscar Monsrud med band

Support: Lillestrøm kulturskoles bandprosjekt

Arrangør: Vintermyggen

Billetter kr 150,- / student kr 50,-

_
_
_