1

Ole Bjerke - «Den Transsibirske jernbane»

Ole Bjerke er født og oppvokst i Sør-Fron. Han har gått jordskiftelina ved Norges Landbrukshøgskole. Han har arbeidet som topograf på Svalbard og som jordskiftelandmåler, jordskiftedommer og jordskifteoverdommer.

I 1962-63 og i 1968-69 var han et år i Canada. Hjemreisen den siste gangen gikk vestover til Hawaii og Japan og så med den transsibirske jernbanen fra Nahodka, litt øst for Vladivostok. Han gjennomførte tre kurs i russisk midt på sekstitallet og sjelden har noen hatt så stor nytte av en så minimal kunnskap i et språk. Han kom i snakk med folk på toget og ble invitert til private hjem flere ganger.

Høsten 2014 var han med på ei reise med den transsibirske jernbanen. Reisen gikk østover til Beijing med et flere dagers opphold i Mongolia og noen dager i Beijing. Fra den siste turen vil han vise vel 60 bilder.

Arrangør: Senioruniversitetet i Lillestrøm
Billettpris: Medlemmer fri entré, ikke-medlemmer kr 100,- (adgang fra kl. 11.45)

_
_
_