1

RIKKE KOMMISAR – «AKERSHUS KUNSTSENTER - LILLESTRØMS VINDU UT MOT VERDEN. OM SAMTIDSKUNST, BYUTVIKLING OG KUNSTENS FREMTID I LILLESTRØM»

Det planlegges nytt kunstsenter i Lillestrøm. Skulpturer som er satt opp langs Nitelven har skapt debatt om hvordan forstå kunst.

Samtidskunsten ønsker å sprenge grenser. Rikke Komissar vil snakke om samtidskunst, og trekke linjer fra modernismens start til i dag. Hun vil fortelle om Akershus Kunstsenter, og hva de har gjort i Lillestrøm de siste årene gjennom konkrete eksempler fra offentlig rom. Hun vil snakke om hvorfor det er behov for nytt bygg, og om planene for det nye kulturkvartalet og det nye kunstsenteret som skal åpne for publikum i 2020.

Rikke Komissar er direktør for Akershus Kunstsenter. Kunstsenteret mottar støtte fra Akershus fylkeskommune, har lokaler i Storgata i Lillestrøm, og skal blant annet vise og formidle samtidskunst og være et kompetansesenter for kunst i offentlig rom.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.40 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

 

_
_
_