RIKSANTIKVAR JØRN HOLME – «HVA GJØR EN RIKSANTIKVAR? - OM ET LAND I STOR ENDRING»

Riksantikvaren skal som direktorat for kulturminneforvaltning følge opp og være rådgiver for Miljødepartementet i den nasjonale kulturminnepolitikken. Han har fullmakt til å frede kulturminner og kan stoppe kommunale plansaker hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet.

Riksantikvar Jørn Holme har vist et imponerende og bredt engasjement for å ivareta viktig kultur i Norge. I vårt nærområde har Riksantikvaren hatt fokus blant annet på Blaker Skanse og Lensemuseet i Fetsund.

Jørn Holme er utdannet jurist, og har har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet og sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) før han i 2009 ble tilsatt som Riksantikvar.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.40 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_