1

SPRÅKFORSKER HELENE URI, «SPRÅK - MAKT OG IDENTITET»

Jo, vi har nok alle hørt det. Mange ganger. – Ja, men du sa at…. eller, - du misforstår, jeg mente ikke at …. Vi husker ikke på at det er den som bruker ordene, som er ansvarlig for hvordan budskapet oppfattes eller forstås.

Vi tenker ikke ofte på at ord er et farlig våpen og sterkt virkemiddel. Ord har startet kriger, ord har drept mennesker og ord har skapt fred. Ord er ett av de viktigste verktøy vi har, og det er viktig at verktøyet brukes riktig. Ord brukes både til å ære og til å vanære.  Språket vi bruker og omgir oss med, forteller også mye om oss selv og hvem vi er. Det har Helene Uri skrevet bok om. Hun kommer til møtet den 7. mai og snakker om språket, at det gir makt og identitet. Vi vil få høre at språket er både et maktmiddel og en identitetsskaper.

Helene Uri har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_