1

PRESIDENT I NORGES RØDE KORS, ROBERT MOOD - «HJELPEORGANISASJONERS ARBEID I KONFLIKTOMRÅDER»

Vi ser det jevnlig på TV, leser om det i avisene og hører om det på radio: Nøden og elendigheten mange mennesker opplever og utsettes for, ikke minst i de uroligste og mest farlige steder i verden. Midt blant de som ber om hjelp eller sitter tause med fortvilelse i øynene, ser vi hjelpearbeiderne, ofte fra Røde Kors.

En av dem som møter disse hjelpetrengende, er presidenten i Røde Kors, Robert Mood. Han møter mennesker i krise, - ofte i områder som preges av krig og konflikt. Han møter de mest sårbare menneskene, de som er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. Han vet at dialog må etableres for å redusere konflikter, nød og elendighet. Og han vet hvor vanskelig hjelpeorganisasjoners arbeid i konfliktområder er. Dette vil han også fortelle om i vårt møte.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_