1

ADVOKAT LEIF N. OLSEN, «FØRERKORTET - ANSVAR, RETTIGHET, FORPLIKTELSE»

Førerkortet er viktig. Ikke minst for de eldre. Og etter hvert som alderen siger på, merker mange at også flere helserelaterte saker dukker opp. Da kan også uroen komme.

Uroen for at legen ikke vil konkludere med at førerkort anbefales. Da er det lett å bli fortvilet og kanskje oppsøke en annen lege. For førerkortet er viktig. Førerkortet betyr frihet og gir rettigheter. Men førerkortet betyr også forpliktelser som må overholdes hvis retten til å føre bil skal beholdes.

Leif N. Olsen er en av Norges beste trafikkjurister og forfatter av trafikale lærebøker. Med erfaring som direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, UP-sjef og politimester vet han at førerkortet er viktig – ikke minst for eldre.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_