SENIORUNIVERSITETET I LILLESTRØM

Steven Hasseldal - «Endringer i politiet - hva betyr endringene for meg?»

Kriminaliteten i Norge går ned, men kriminalitetsbildet endrer seg. Norsk politi vil i løpet av de neste årene gjennomgå tidenes endring. Hvorfor må politiet endres? Hva kan publikum forvente av politiet i tiden som kommer? Får vi et bedre politi, eller får vi et politi som sentraliseres og flytter seg lengre unna publikum?

Jon Steven Hasseldal er Romerikes nye politimester. Han er politiutdannet fra Politihøgskolen, og har tidligere vært politimester i Sunnmøre politidistrikt og i Østfold politidistrikt, før han ble ansatt som politimester i Øst politidistrikt i 2016, med kontor i Ski.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.40 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_