2

SAMMENSLÅTT, MEN IKKE KNUST!

Kulturfest for den nye Lillestrøm kommune.

Fossegrimen Blandakor, Fet Bygdekor og LillCanto har gått sammen om å arrangere en stor konsert i forbindelse med etableringen av Lillestrøm kommune. Dette er ikke en hyllest til selve kommunesammenslåingen - som det nok er delte meningener om, men et ønske om å markere det lokale kulturlivet i Lillestrøm kommune: Sang og musikk er viktig for trivsel og gode liv, og nå vil vi vise fram noe av hva den nye kommunen har å by på - fra amatører og profesjonelle!

De som er med
I tillegg til de tre korene med sine dirigenter deltar talenter fra Kulturskolen, teatergrupper fra Dalen Ungdomslag og Blaker ungdomslag, musikkterapaut Inger Marie Karterud, Fet og Sørum Spellsaulag med Asmund Huser og Arve Johansen, Spelemannsnominerte J.T. Lauritsen and His Buckshot Hunters fra Fet, Tarjei van Ravens (ex. Babel Fish) fra Lillestrøm og Reidun Sæther, med røttene solid plantet på Skedsmokorset. Kveldens konferansier er Anna Kristine Jahr Røine.

Arrangør: LillCanto og Fossegrimen blandakor

Billetter kr 275,-

Konserten er støttet av LillestrømBanken

_
_
_