1

PER OLAV LUNDTEIGEN, «MATSIKKERHET FOR FOLK OG DYR»

Dramatiske klimaendringer påvirker matproduksjonen og Norge er avhengig av å importere mat til både mennesker og dyr. Det vi spiser, må være trygt for oss. Selvforsyningsgraden for varer produsert i jordbruket er på 40 prosent målt i energi, mens selvforsyningsgraden er nær 100 prosent for viktige jordbruksprodukter som kjøtt, egg og melk. Er importert mat og egenprodusert mat like sikkert? Er selvforsyningsgraden god nok?

Maten opptar oss og derfor har vi satt «Matsikkerhet for folk og dyr» som tema for høstens første medlemsmøte. Da kommer bonde og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Han er opptatt av matproduksjon og vet hvilke forutsetninger og rammer norsk matproduksjon har og trenger.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_