1

OPPSATT PROGRAM MÅTTE AVLYSES

Styret mottok beskjed om at planlagt foredrag måtte avlyses og vi arbeider for å skaffe en ny foredragsholder som kan holde et interessant foredrag. Hjemmesiden vil bli oppdatert så snart dette er avklart

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_