1

ANIMAL R.I.O.T.

Animals R.I.O.T. tar for seg fenomener som gruppenarsissisme, konspirasjonsteorier, økofilosofi, miljø og dyrevern og internett-paranoia. Pat Macdonald skriver i sin artikkel «Narcissism in the modern world» blant annet dette: «Group narcissism is huge. And the worst thing our collective narcissism is doing is the destruction of the planet. Together, we’re wiping out species after species after species, fuelled by consumerism, fuelled by our self-importance. Our narcissism may destroy us in the end.»

Forestillingens dystopiske aktører skal sammen være en anonym konspirasjonsteoretisk, anti-internett og anti-terroristisk miljø- og dyrevernshackergruppe som prøver å få budskapet ut, rekruttere medlemmer og bli mye likt på internett. Forestillingen er satirisk og har hovedfokus på hvordan menneskene ødelegger verden bekreftet med teoriene om at vi er inne i en sjette masseutryddelsesperiode av arter på jorden (Antropocen).  Fra Wikipedia: «I august 2016 bekreftet en geologisk arbeidsgruppe at vi er inne i Antropocen, og at denne geologiske tidsperioden startet omkring 1950, som følge av menneskenes påvirkning på hele klodens systemer.»

Mennesker er, i likhet med rotter og kakerlakker, blant verdens mest vellykkede skapninger når det gjelder tilpasningsevne og overlevelse. Det finnes nesten ikke et sted på jorden hvor mennesket ikke har satt sine spor. Det meste er utforsket og besøkt, fra marianergropen til toppen av Mount Everest. Planetens naturressurser brukes opp, arter dør ut. Medlemmene av Animal R.I.O.T.  har kommet sammen på vegne av dyrene og naturen for å gjøre noe. It's time to stand up and act! For dersom naturens mangfold dør ut og økosystemene kollapser, vil ikke også menneskene dø ut? Mennesker trenger dyrene, men trenger dyrene oss? I møte med fakta om artenes utryddelse er det vanskelig å ikke bli annet enn deprimert. Håpløsheten og maktesløsheten sprer seg, men Animals R.I.O.T.  er optimister! Dette skal gå bra! Det må gå bra!

Skuespillerne, som gjennom maskebruk etterligner hackergruppa Anonymous, har forlest seg på vitenskapelige fakta, populærlitteratur og økofilosofi, forvirringen er stor, og de leter desperat etter løsninger på verdens kanskje største problem, en forestående masseutryddelse.  De angriper institusjoner som bryter ned naturen selv om de knapt klarer å logge seg inn på sin egen datamaskin og hacke noe annet enn sin egen hjemmeside.

Utøvernes empati for dyrene er stor og innlevelsene i dyrenes lidelse skal være overdrevent sterke. The actors er overfølsomme, fulle av empati og selv om det ser håpløst ut for planeten kan vi ikke gi opp. Dersom menneskene er den arten som forårsaker antropocen: vår tids masseutryddelse av arter, så er menneskene også de eneste til å stoppe den. Det er kun ett problem: ingen vet helt hvordan. Den desperate kjærligheten og ønsket om å beskytte artene skal formidles med en patetisk inderlighet. Til slutt blir aksjonistene i Animal R.I.O.T.   stående avkledd. De er mennesker og som mennesker er også de representanter for arten som vil stå ansvarlig for den sjette masseutryddelsen blant planetens arter. Og kanskje også sin egen art. Kan vi klare oss?

Passer for barn fra 12 år.

Varighet 60 minutter.

Arrangør: Akershus Teater

Billetter kr 100,-

_
_
_