Gavekort

Gyldighet på våre gavekort

Våre gavekort er gyldige i ett år fra utstedelsesdato. 

Kort utgått på dato erstattes ikke, så pass på å bruke opp kortet innenfor gyldighetstiden.

_
_
_